FERRER GUASCH
El pintor dels blancs i la llum d'Eivissa

Anys 40 -50 

Anys 60: El pintor torna a l'illa d'Eivissa

Anys 70

Anys 80

Anys 90

Anys 2000