FERRER GUASCH
El pintor dels blancs i la llum d'Eivissa

Obra per temes

Esglèsies

Marines

Cases pageses

Veles

Retrats

Paisatges rurals