FERRER GUASCH
El pintor dels blancs i la llum d'Eivissa

Barcos

 Vila d'Eivissa

La sencillesa dels detalls

Escenes

 Altres terres Mediterranies

Flors