FERRER GUASCH
El pintor dels blancs d'Eivissa

Ferrer Guasch era un pintor que estimava Eivissa. Va estar capaç de crear un estil inconfusible. Els carrers i places de dalt Vila i Sa Penya, les cases pageses i les esglésies rurals de la seva illa són els seus principals motius.

 Al llarg dels anys les composicions geomètriques i la simplicitat han anat  guanyant més força, però sempre trobarem  els blancs, la llum i les ombres com a principals protagonistes i  jugant amb una infinita gradació de tonalitats.